0 m2
Vastgoed verwerkt door ModCity-diensten
> 0 miljard €
Totale investeringswaarde van de uitgevoerde opdrachten
0 + jaren
Ervaring in projectadvisering

1 Denk aan BIM, op schaal van een gebied, wijk of stad.

Hulpmiddel voor een geïntegreerd planvormings en ontwikkelproces

Stedenbouw is vaak te eenzijdig gericht op kwaliteit, de businesscase of snelheid en bereikt zelden een optimum.

ModCity ondersteunt uw projecten met een set integrale 3D-teken-en-reken tools die uw stedenbouwkundige schetsen en plannen direct koppelen aan financiële en andere rekenmodellen. Zonder handmatig gegevens over te zetten naar spreadsheets.

Dit maakt snelle inzichtelijke ontwerpcycli mogelijk om te komen tot een geoptimaliseerd plan. U houdt grip op financiën, kwaliteit en proces en helpt om de belofte van inclusieve en duurzame ontwikkeling waar te maken.

Geïnteresseerd? Scroll naar beneden om onze 3-stappen workflow te verkennen.

Onze workflow in 3 stappen

1. Bepalen van het speelveld

Transparant maken van informatie om de relevante uitdagingen in beeld te brengen.

Elke ingreep in het stedelijk milieu moet gebaseerd zijn op een grondige analyse van de huidige situatie.

Wij integreren GIS- en andere datasets van verschillende maar onderling afhankelijke thema’s van gebiedsontwikkeling zoals kadastrale gegevens, grond- en ruimtegebruik, stedelijke dichtheid, mobiliteit, water en milieuvraagstukken en presenteren deze in één enkele interface, die als onderlaag dient voor 2D- en 3D-studies.

GIS en CAD Import / Export

Bepalen ruimtelijke en financiele kaders

Ontwikkelen database voor de bestaande context

2. Ontwikkeling van scenario’s

Een gemeenschappelijke digitale werkplaats voor

architecten
stedenbouwers
ontwikkelaars
beleggers
gemeenten
uw organisatie

Combineer het 3D modelleer- en visualisatiepotentieel van Sketchup met de datakracht van de Urban Toolbox. Dit vereist geen training en kan snel en makkelijk door planteams worden geïmplementeerd.

Snelle ontwerpcycli worden mogelijk, zodat de oplossingsruimte breder verkend kan worden en een optimaal scenario kan worden gevonden.

Parametrisch modelleren

Live sync met Excel dashboards

Eenvoudig vergelijken scenario's

3. Optimaliseren van het ontwerp

Zekerheid over je ontwerp

Met real-time monitoring en evaluatie kunt u meerdere meer gedetailleerde ontwerpscenario's testen op hun ontwerp, programma, financiële haalbaarheid, mobiliteit, duurzaamheid en nog veel meer.

Koppel uw eigen database of parameters aan de Urban Toolbox, of maak gebruik van de uitgebreide database met standaardwaarden die is meegeleverd. De gebruikte rekenmodellen zijn van hoge kwaliteit en geschikt voor besluitvorming. Alle financiële modellen zijn bijvoorbeeld gebaseerd op de DCF-methode.

Directe koppeling met financieel model

Maatwerk dashboards met geselecteerde KPI's

Maatwerk aanpassingen aan de rekenmodules

Uw rol als gemeente in stedelijke ontwikkeling kan variëren van faciliteren van projecten tot actief trekken. Bijna altijd heeft u te maken met meerdere stakeholders. In alle gevallen is de taak complex, aangezien alle belangen moeten worden gediend en elke ontwikkeling in overeenstemming moet zijn met het lokale en nationale beleid.

1

Analyseren en selecteren van geschikte locaties voor nieuwe ontwikkelingen en transformaties

2

Versnellen van de interne planningsprocessen

3

Ontwikkelingsplannen van projectontwikkelaars beoordelen

4

Grondontwikkeling cash flow model

5

Taxatie van de grondwaarde met residuele grondwaarde- en andere taxatiemethoden

U richt zich op financiering en rendement, zonder concessies te doen aan kwaliteit, compliance en onderwerpen als inclusie en duurzaamheid. Modcity kan u helpen met het vinden van de beste oplossing voor het behalen van uw doelen.

1

Controle van cashflows, kapitaalbehoeften en opbrengst tijdens elke fase van het ontwikkelingsproces

2

Snel verschillende ontwerpconcepten onderzoeken

3

Gebruik uw eigen Excel-modellen, gekoppeld aan onze rekenmodellen

4

Ondersteuning van de discussie met de gemeenten over de grondwaarde en andere kwesties

Als ontwerper is het de uitdaging om een ontwerpoplossing te vinden waarbij ruimtelijke kwaliteit, financiële haalbaarheid en andere thema’s (zoals mobiliteit, duurzaamheid, klimaatbestendigheid) in balans zijn. Modcity brengt alle essentiële tools die u nodig heeft om eenvoudig meerdere stedenbouwkundige concepten te testen.

1

Snelle en intuïtieve parametrische modelleertools

2

Snelle ontwerpgeneratie en ontwerpiteraties mogelijk maken

3

Directe feedback over stedelijke dichtheid, landgebruik, vastgoedprogramma, parkeren, verkeersgeneraties en meer

Geen ingewikkeld software programma...

Blijf doen waar u goed in bent en laat Modcity de Chief Information Officer worden zonder uw bestaande projectstructuren en -rollen te hoeven aanpassen. Met behulp van onze producten bieden wij diensten aan die het besluitvormingsproces ondersteunen en verbeteren .

Net als onze technologie kan onze dienst flexibel worden aangepast aan uw doelstellingen, behoeften en prioriteiten.

Modcity-as-a-service

Opstellen en/of beoordelen van 2D-studies en 3D-massastudies

Inventarisatie, analyse en beheer van alle relevante ruimtelijke en financiële informatie tijdens het planningsproces

DCF-modellen en dashboards voor gebiedsontwikkeling, vastgoedontwikkeling & -beheer, huur, erfpacht en beheer van openbare ruimte

Berekeningsmodellen voor grond- en ruimtegebruik, programma & diversiteit, mobiliteit & parkeren, verkeersgeneratie, watergebruik & -beheer, energie- en materiaalgebruik

Algemeen financieel advies voor stedelijke ontwikkelingsprojecten

Waardering van gebieds- en vastgoedontwikkelingsprojecten

Selectie en vergelijking van potentiële locaties voor nieuwe en/of transformatie projecten

Klanten en partners

We'd love to hear your ideas, interests and curiosities!